Nog geen reacties

Maatregelen Zuidhovenkerk in verband met het coronavirus

De kerkenraad van de CGK Zuidhoven heeft besloten gehoor te geven aan het advies van de overheid en het RIVM om tot 31 maart geen bijeenkomsten met meer dan honderd personen te beleggen. In plaats van de reguliere kerkdiensten houden we op zondag kleinschalige vieringen om 10uur en om 17uur. Kerkleden ontvangen per mail een uitnodiging om een van deze diensten bij te wonen, zodat toch iedereen in de gelegenheid wordt gesteld een kerkdienst te bezoeken. De overige kerkleden en andere belangstellenden kunnen de kerkdiensten volgen via kerkomroep.nl en mogelijk ook via een livestream.

Ook tijdens de kerkdiensten wordt rekening gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Mensen uit de risicogroepen en mensen die verkoudheidsklachten hebben wordt geadviseerd thuis te blijven en de diensten via internet te volgen. Tijdens de kerkdiensten zullen er geen handen worden geschud en wordt er geen collectezak doorgegeven. We hopen op die manier onze verantwoordelijkheid te nemen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wat de catechesegroepen en de jeugdclubs betreft volgen we het advies voor de scholen. Deze zullen dus vooralsnog gewoon doorgaan. Veel andere bijeenkomsten zijn wel afgelast, de kerkleden worden hierover geïnformeerd via de Zondag op Zuidhoven die voor de komende zondagen per kerkelijke post wordt verspreid. We volgen de informatie van het RIVM op de voet en zullen zo nodig verdere maatregelen treffen.