Jaarthema 2018 – 2019

In de preek van ds. Gert Jan Vogel van 3 december 2017 wees hij de gemeente op de ’twintig’ gedoopte kinderen in dat jaar. Een nieuwe generatie en wat gaan wij, de gemeente van Zuidhovenkerk, verlangend hen voorleven en aan hen doorgeven en hoe zien we dat in die jongen leventjes terug als ze 20 jaar zijn? De jonge vaders en moeders hebben uitgesproken ze voor te leven, te onderwijzen en te doen onderwijzen. Wel zo dat die kinderen daarin de stem van God zelf horen, zijn woorden zich eigen laten of mogen maken en op hun beurt weer doorgeven. En als gemeente doen wij voor de ouders en voor de kinderen?

Voor doorgeven als ouders en gemeente komen we o.a. uit op de brieven van Paulus aan de Timotheüs. Met name de tweede brief. Al in die eerste verzen zien we de lijn van de overlevering, de traditie. Het is het proces waarin het geloof wordt doorgegeven van de ene generatie op de andere. Van ouders op hun kinderen, van grootouders op kleinkinderen. Van leerkrachten en docenten op hun leerlingen. Van clubleiders op kinderen, van catecheten, kinder- en jeugdpastores op jongeren, etc.. Het zijn allemaal schakeltjes in die keten van geloofsoverdracht. Dat proces van geloofsoverdracht heeft iets geleidelijks en gestaags. En in dat proces is er rust en ruimte voor groei, verdieping, rijping.

En als Pauls aan Timotheüs denkt dan ziet hij een keten van mensen die oprecht gelovig met hem leefden. Een gouden draad van genade die loopt van zijn grootmoeder Loïs, via zijn moeder Eunike en die ook doorloopt in het leven van Timotheüs zelf. En er is Paulus veel aan gelegen dat die die gouden draad ook weer zal mogen doorlopen in de volgende generaties. Vandaar dat hij Timotheüs nadrukkelijk opdraagt om wat hij van Paulus heeft gehoord door te geven aan betrouwbare mensen die op hun beurt ook weer geschikt zijn om anderen te onderwijzen. En het is bij dat overdragen en doorgeven van belang dat er dan niet iets wezenlijks en kostbaars verloren gaat.

ons verlangen is dat al die kinderen geboren in 2017 mens van God worden (2 Tim. 3:17). Dat is een mens die naar God luistert, die God laat zeggen wat goed voor hem of haar is. Wat God er van vindt, dat weegt het zwaarste. Wat God voor je ingedachte heeft, daar wil je naar toe. Dat doel waar je naartoe werkt, of beter, waar je naartoe leeft. Dat je komt waar God je hebben wil, dat je wordt zoals Hij je in gedachten heeft: een compleet mens door Jezus Christus, die weer flink uit de voeten kan om het goede te doen. Het gaat om het totaal van wie je bent, dat je in heel je bestaan niet van jezelf bent, maar van God, een mens van God.

Pauls haalt bij Timotheüs de heining op aan het proces dat ze samen al doorlopen hebben, Pauls als oudere die vooropging en door gaf, en Timotheüs die meeliep en zo ook het veel leerde. Leerde christen te zijn. Pauls noemt de waarden die dit leerproces van doorgeven in navolgen oplevert. 2 Tim 3 versie 10: Timotheüs. Je hebt me nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding.

Dat zijn de grote dingen in het doorgeven en navolgen, die er nog altijd toe doen. Ook voor ons, ook voor het doorgeven aan onze kinderen (ook die van 2017) waarin je als christen wilt groeien:

Onderwijs: alles wat je gehoord hebt over God en over Jezus, het is je eigen gemaakt en je kijkt vandaaruit naar jezelf en naar de wereld.

Levenswandel, want geloof is niet een theorie in je hoofd, maar iets dat je elke dag in de praktijk brengt, iets dat al je keuzes bepaalt.

Levensopvatting: als je Jezus volgt, dan richt je je ergens op; je leeft niet zomaar op de gok, maar je gaat ergens voor.

Geloof: dat betekent dat je God vertrouwt in alles wat Hij zegt en wat Hij doet, dat je daaraan vasthoudt door alles heen.

Geduld, dat is een houding waarmee je veelt kunt verdragen, dat je niet zomaar in de stress of in de verdediging schiet, omdat je alles kunt plaatsen in het grotere plaatje van Gods redding door Jezus; en van dit geduld kom je vanzelf bi:

Liefde: liefde gaat nog een stapje verder dan geduld. Je hebt niet alleen een groot hart waardoor je mild bent voor andere mensen, maar je hebt ook actief het goede met ze voor, en je zet je in voor het welzijn van anderen.

Volharding, dat is de laatste kwaliteit die Paulus noemt. Hoe zul je het als “mens van God” volhouden in een wereld die niet bepaald vriendelijk is.

Je kunt zeggen dat is bij Timotheüs toch keurig gegaan. Nu, ook in onze tijd? Er is onbehagen, secularisatie van het verlangen, het lijkt meer op geloven in een onmogelijk verhaal. Bij doorgeven zullen we ook aandacht geven aan de tijd waarin we door mogen geven, met een blik naar 2037 als de kinderen geboren in 2017 20 jaar zijn.

Wat gaan we doen in het seizoen 2018 – 2019?

  • In acht woordverkondigingen terug naar de kern over het wezenlijke en kostbaarste, dat wat niet verloren mag gaan. Vier diensten voor de jeugd en vier voor de gehele gemeente. De doorgeef-preken worden besproken op de zondag waarop ze gehouden zijn.
  • Open catechese met meerdere generaties. Vier keer samen praten over een Schriftgedeelte ter voorbereiding van een kerkdienst. Ds. Gert Jan Vogel nodigt uit.
  • De Bergrede opnieuw samen lezen. We luisteren naar het onderwijs van Jezus in de Bergrede en gebruiken het boek van John Stott ‘De boodschap van de Bergrede’. Acht bijeenkomsten worden door Bert van de Burgt georganiseerd.
  • De Amersfoortse Bergrede werd dit jaar uitgesproken door de journalist Bas Heijne. Hij heeft een serie van vier uitzendingen over Onbehagen gemaakt. Samen willen we die bekijken en doorspreken om te zien in welke tijd we doorgeven. Bert van de Burgt leidt die avonden.
  • Het onderwijs van de zondagsschool, de clubs, verenigingen wordt mede gericht op de Bergrede. Het gaat daarbij ook over levenswandel en levensopvatting. Het onderwijs van Jezus doorgeven op eigen wijze aan kinderen en jongeren wordt door leiding en bestuur opgepakt.
  • Secularisatie van het verlangen, het boek van dr. H. Paul willen we met elkaar bespreken. Het boek confronteert ons met de vraag of God wel ons hoogste verlangen is en hoe de kerk dat verlangen kan voeden. We willen een leeskring starten en dr. Paul uitnodigen.
  • Over het doorgeven van het huwelijk houden we een eigen pre-marriagecourse voor ieder stel dat wil investeren in de relatie en/of zich voorbereidt op een toekomst samen Een echtpaar uit de gemeente geeft deze cursus.
  • Ieder kwartaal is er een doopvoorbereidingsavond over de betekenis van de doop, de doopbelofte, het voorleven en doorgeven thuis en in de Zuidhovengemeente in deze tijd. Ds. Gert Jan Vogel en Richard van der Linden verzorgen elk twee avonden.
  • Doorgegeven aan mensen buiten de gemeente. We willen de tien woorden van Jezus uit de Bergrede in onze kerk en samenleving doorgeven. De Kerk in Krispijn vraagt hierbij onze aandacht en we willen ook kijken naar andere plekken waar missionair werk plaats vindt. De start was al bij het samen koffiedrinken.
  • Diaconaal doorgeven: bijeenkomsten na de Michazondag, na Hulpverleningszondag en over de Groene kerk worden door de diaconie georganiseerd.

[table id=3 /]

 

Jaarthema 2017-2018