Jaarthema Samen bij Eén 2016 – 2018

We zijn geschapen met drie soorten verlangens.

Onze primaire verlangens lijken de meer oppervlakkige verlangens, ons lichamelijk en materieel welzijn. Eten, drinken, veiligheid, onze spulletjes, ons huis. Wat spreken we elkaar hier vaak over.

Onze meest wezenlijke verlangens zijn, dat we zijn geschapen om te leven in een relatie met iemand die onoverwinnelijk sterk is, die ons liefdevol aanvaardt en die ons de kracht geeft.

Het meest essentiële verlangen dat God zelf in ons gelegd heeft, is het verlangen naar Hem. Als een hert dat verlangt naar waterstromen, zó verlangt mijn ziel naar God! Om met Hem en met elkaar over in gesprek te zijn.

Onze andere verlangens zijn onze verlangens naar relaties met diepgang. We redden het niet in ons eentje. We zijn geschapen om te functioneren in hechte gemeenschappen. Om over door te spreken.

Is ons leven een antwoord op het verlangen van God? Wordt je verlangen naar Hem dagelijks gestild en gevoed? Dan kun je openhartig zijn. Een open boek dat anderen mogen lezen. Dan kan iedereen zien wat ons bezielt.

Dit tweede jaar van Samen bij Eén willen we met elkaar in gesprek gaan en blijven over wat God verlangt. Wat ons bezielt en dat we het niet redden in ons eentje. Dat willen we doorspreken aan de hand van wat Gods Woord aanreikt in preken voor de jeugd en doorspreekpreken voor de gemeente.

[table id=1 /]