Jaarthema Samen bij Eén 2016 – 2018

We zijn geschapen met drie soorten verlangens.

Onze primaire verlangens lijken de meer oppervlakkige verlangens, ons lichamelijk en materieel welzijn. Eten, drinken, veiligheid, onze spulletjes, ons huis. Wat spreken we elkaar hier vaak over.

Onze meest wezenlijke verlangens zijn, dat we zijn geschapen om te leven in een relatie met iemand die onoverwinnelijk sterk is, die ons liefdevol aanvaardt en die ons de kracht geeft.

Het meest essentiële verlangen dat God zelf in ons gelegd heeft, is het verlangen naar Hem. Als een hert dat verlangt naar waterstromen, zó verlangt mijn ziel naar God! Om met Hem en met elkaar over in gesprek te zijn.

Onze andere verlangens zijn onze verlangens naar relaties met diepgang. We redden het niet in ons eentje. We zijn geschapen om te functioneren in hechte gemeenschappen. Om over door te spreken.

Is ons leven een antwoord op het verlangen van God? Wordt je verlangen naar Hem dagelijks gestild en gevoed? Dan kun je openhartig zijn. Een open boek dat anderen mogen lezen. Dan kan iedereen zien wat ons bezielt.

Dit tweede jaar van Samen bij Eén willen we met elkaar in gesprek gaan en blijven over wat God verlangt. Wat ons bezielt en dat we het niet redden in ons eentje. Dat willen we doorspreken aan de hand van wat Gods Woord aanreikt in preken voor de jeugd en doorspreekpreken voor de gemeente.

Opzet en data voor het tweede jaar Samen bij Eén
DatumAanvangDienst/samenkomstdoorspreken op
17 september 201710.00 - 17.00 uurStartzondag Jeugd & gemeenteJeugd 19.30 uur
21 september 201720.00 uurGehele gemeenteGemeente gespreksavond
1 oktober 201720.00 uurGehele gemeenteWijkavonden
5 november 201710.00 uurGehele gemeente9 november 2017
9 november 201720.00 uurGehele gemeenteGemeente gespreksavond
19 november 201717.00 uurJeugdJeugd 19.30 uur
23 november 201720.00 uurGehele gemeenteGemeente gespreksavond
4 februari 201810.00 uurGehele gemeente (hulpverlening)Wijkavonden
18 maart 201817.00 uurJeugdJeugd 19.30 uur
22 maart 201820.00 uurGehele gemeenteGemeente gespreksavond
22 april 201810.00 uurGehele gemeente26 april 2018
26 april 201817.00 uurGehele gemeenteGemeente gespreksavond
1 juli 201810.00 - 17.00 uurAfsluitingszondag1 juli