Jaarthema 2016 – 2018 Samen bij Eén

Bronmomenten voor de gemeente

In de Psalmen wordt het verlangen naar water verschillende keren vergeleken met de dorst naar God. ‘Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!’, zegt de dichter van Psalm 42. Opvallend is dat de dichter deze dorst direct koppelt aan zijn verlangen om mee te gaan in de stoet die optrekt naar Gods huis.

Het samen zijn als gemeente is voor hem een belangrijk moment om samen te drinken bij Gods waterstromen – een bronmoment

In diezelfde geest mogen we Psalm 23 lezen. David vergelijkt zichzelf hier met een schaap dat door God, zijn Herder, geleid wordt naar stille wateren. Daar wordt zijn ziel verkwikt, samen met de andere schapen van de kudde. Opnieuw een bronmoment.

Samen bij Eén willen we de komende twee jaren benadrukken dat de gemeente de plek is waar dit leven met God wordt geleerd en voorgeleefd. Doelstelling eerste jaar: met het thema: ‘Samen bij Eén’ willen we samen bevorderen dat ieder lid een volwaardige plek in de gemeente krijgt en inneemt. Dat onze jongeren ervaren dat ze niet zonder betrokkenheid van een christelijke gemeenschap kunnen (geloven); en ouderen ervaren dat jongeren wezenlijk deel uitmaken van de kerk en we van elkaar kunnen leren als we samen bij Jezus zijn.

Opzet en data

Dag Aanvang Dienst/samenkomst Thema
Zondag 18 september 17.00 uur Jeugd themadienst Samen bij Eén: gebed
Donderdag 22 september 20.00 uur GGA Samen bij Eén: gebed
Zondag 6 november 10.00 uur Gemeente themadienst Samen bij Eén: bijbellezen
Donderdag 10 november 20.00 uur GGA Samen bij Eén: bijbellezen
Zondag 4 december 17.00 uur Jeugd themadienst Samen bij Eén: ontmoeting
Donderdag 8 december 20.45 uur GGA (na Avondgebed) Samen bij Eén: ontmoeting
Zondag 5 februari 10.00 uur Gemeente themadienst Samen bij Eén: hulpverlening/diaconaat
Donderdag 9 februari 20.00 uur GGA Samen bij Eén: hulpverlening/diaconaat
Zondag 23 april 10.00 uur Jeugd themadienst Samen bij Eén:
Donderdag 27 april 20.00 uur GGA Samen bij Eén:
Zondag 14 mei 17.00 uur Gemeente themadienst Samen bij Eén:
Donderdag 18 mei 20.00 uur GGA Samen bij Eén:
Zondag 2 juli 17.00 uur Jeugd themadienst Samen bij Eén: