Micha-cursus: gaven, tijd, geld en … God

Herinnert u zich nog de recente avond over ‘God in de supermarkt’? Verrassend hoe praktisch de Bijbel on svak kan helpen bij de keuzes in ons dagelijks leven. Een vergelijkbare ervaring biedt de Micha-cursus. Micha 6 vers 8 zegt:“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is 3en wat de HEER van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.”¬†Vanuit die opdracht helpt de Micha-cursus m met een bijbelse blik te kijken naar hoe we onze gaven, tijd en geld kunnen besteden in een wandel met God.

Donderdag 8 december vond een introductie- en instructieavond plaats op initiatief van het Diaconaal Platform Dordrecht, waarin werd uitgelegd hoe de Micha-cursus werkt en hoe dit kan worden opgezet in je gemeente. De meest gebruikelijke opzet is een serie van 6 bijeenkomsten: een kennismakingsavond, drie inhudelijke avonden over (omgaan met) schepping, mensen en welvaart, een doe-activiteit en een afsluitende avond. Daarnaast is er ook een variant voor jongeren: Micha Young.

Van de betrokken gemeenten wil in elk geval Hervormd Krispijn in februari/maart een Micha-cursus gaan organiseren. Op donderdag 9 februari vindt er daarom een bijeenkomst plaats onder leiding van ds. Wim Aanen, waarin wordt stilgestaan bij de booschap van Micha 6 vers 8 en nadere informatie over de cursus wordt gegeven. Ook Zuidhovenaren van harte welkom!

Meer informatie op: www.michanederland.nl