De commissie voor deputaten Buitenlandse zending en deputaten Kerk en Israel verzorgt de jaarlijkse verplichte afdracht per gemeentelid voor de zending.

Op dit moment ondersteunt de commissie het zendingswerk van de Russische Baptisten in Tajmyr, Siberie. Meer informatie over het project is te vinden op http://cgk.nl/project/tajmyr

De zendingscommissie bestaat uit:

  • voorzitter: Gerard Putters
  • secretaris: Els Kaat
  • Penningmeester: Martin Boshoven
  • Algemeen lid: Marcel Blankenstijn

De commissie heeft een eigen bankrekeningnummer: NL74 INGB 0003188824 tnv Penningmeester Zendingscommissie CGK Dordrecht-Zuid