Kerkdiensten worden iedere zondag om 10.00 uur ’s morgens en 17.00 uur ’s middags gehouden. U bent van harte welkom!

In verband met het coronavirus wordt u verzocht u aan te melden voor het bezoeken van een dienst.

Vul hiervoor het formulier in op https://www.zuidhovenkerk.nl/aanmelden

Onze diensten zijn ook te beluisteren via internet (www.kerkomroep.nl). Dit kan zowel rechtstreeks als op een later moment.
Daarnaast beschikt de Zuidhovenkerk over een kerktelefoon systeem, voor gemeenteleden die aan huis gebonden zijn. De aanvraag verloopt via de wijkdiaken. Voor vragen over de werking en mogelijke storingen is de contactpersoon Geert Mollema, telefoon 078 – 6156965.