De Zuidhovenkerk is een Christelijke Gereformeerde Kerk; dat betekent dat we deel uitmaken van de wereldwijde kerk (dat is het christelijke) en dat we staan in de traditie van de reformatie (dat is het gereformeerde). We belijden daarom ook de vroeg-christelijke en de gereformeerde geloofsbelijdenissen. Wij geloven dat Jezus Christus ook in onze wereld, onze samenleving en onze levens onze Here is. Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding bewijzen dat. In de gemeente willen we luisteren naar wat Hij te zeggen heeft en zoeken we door de kracht van de Heilige Geest zó te leven als Hij vraagt: met een open hart en oog voor elkaar, onze samenleving en de wereld waarin wij wonen.