In 1964 kocht de Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht-Zuid de voormalige boerderij Zuidhoven op om te verbouwen tot kerk. Begin april 1965 werd de gereedgekomen woning als pastorie betrokken. Op 8 september 1965 werd de verbouwde hoeve Zuidhoven in gebruik genomen als Zuidhovenkerk.

Koster
De kosterstaken zijn over verschillende personen verdeeld.
Voor algemene kosterstaken: Martin van Herk, Arnout Hoek, Fabian de Jong en Rien Vermunt. E-mail: koster@zuidhovenkerk.nl

Voor rouw- en trouwdiensten:
Elly Boshoven, e-mail: administratie@zuidhovenkerk.nl

Kerkmeester
Dick Brouwer, e-mail: kerkmeester@zuidhovenkerk.nl

Gebruik en verhuur van zalen
De zalen van de Zuidhovenkerk worden niet commercieel geëxploiteerd. Met andere woorden, verhuur van de betreffende ruimten geschiedt op bescheiden schaal. De zalen zijn niet beschikbaar voor het houden van recepties van gemeenteleden. Het zaalgebruik is gratis voor de verenigingen en commissies binnen de Zuidhovenkerk. Voor verhuur, reserveren en verhuurprijzen stuur dan een email naar: agenda@zuidhovenkerk.nl

De doelgroepen die in aanmerking komen voor zaalverhuur zijn de volgende:

  • gebruik van een zaal in de educatieve of recreatieve sfeer voor gezelschappen binnen het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken;
  • gebruik van kerkzaal voor het houden van een trouwdienst, als het aanstaand echtpaar geen lid is van onze kerkelijke gemeente;
  • gebruik van een zaal voor vergaderingen van bijvoorbeeld de Dordtse Evangelisatie en andere christelijke instellingen;
  • gebruik van een zaal voor bijeenkomsten van christelijke scholen enz.

Slechthorenden
In het kerkgebouw is ringleiding aanwezig.