I.K.A.A. (Interkerkelijke Kommissie Aangepaste Arbeid).

De IKAA houdt zich bezig met het organiseren van kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking. Veelal is er in de reguliere kerken geen mogelijkheid voldoende aandacht te schenken aan deze mensen. Onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente Dordrecht en Dubbeldam, Gereformeerde Kerk Dordrecht, Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht, de Baptisten Gemeente en de Christelijke Gereformeerde kerk Dordrecht-Zuid word elke zondagmorgen in de aula van het Insula College op de Koningstraat 294 in Dordrecht een dienst gehouden, waarin van de samenwerkende kerken sprekers voorgaan. In de samenwerkende kerken wordt tevens regelmatig een dienst georganiseerd waar op aangepaste wijze het evangelie wordt doorgegeven met gebed, zang en vertelling. De IKAA werkt nauw samen met de vereniging PhiladelphiaSupport. Een dergelijke dienst wordt ook eenmaal per jaar in de Zuidhovenkerk gehouden.